Gdańscy twórcy europejskiej nauki – cykl wykładów

Wydarzenie:  cykl wykładów „Gdańscy twórcy europejskiej nauki”
Czas:              7 lutego – 7 listopada 2019 r. godz. 18-20
Miejsce:         Muzeum Archeologiczne w Gdańsku ul. Mariacka 26
wstęp:            wolny

Czy wiesz, kim byli Jacob Breyn, Filip Clüver i Daniel Gottlieb Messerschmidt? Kto położył podwaliny pod prawo morskie? Kto i dlaczego założył Towarzystwo Przyrodnicze w Gdańsku? Czym zajmował się Joachim Oelhaf?

Na te pytania odpowie cykl wykładów pt. „Gdańscy twórcy europejskiej nauki”. Przywracamy pamięć o gdańskiej nauce!

Gdańscy twórcy europejskiej nauki
Gdańscy twórcy europejskiej nauki

Wśród prelegentów są znamienite osoby:

  • Adam Koperkiewicz
  • dr Andrzej Januszajtis
  • dr Piotr Paluchowski
  • prof. Tadeusz Grabarczyk
  • prof. Lech Mokrzecki

• 7 lutego – „Gdańscy twórcy europejskiej nauki – wprowadzenie”

Adam Koperkiewicz przedstawi rangę gdańskiej nauki w XVI i XVII wieku. Gdańsk jako ośrodek naukowy dorównujący ośrodkom zachodniej Europy i w wielu dziedzinach będący pionierem.

Adam Koperkiewicz – historyk, muzealnik, w latach 1989-2015 dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Jako dyrektor MHMG stworzył bądź rozwinął placówki: zespół Dworu Artusa, Muzeum Wnętrz Mieszczańskich w Domu Uphagena, Muzeum Zegarów Wieżowych w kościele św. Katarzyny, Muzeum Bursztynu w Zespole Przedbramia ul. Długiej. Organizator wielu wystaw i autor porozumień o współpracy. Za swoją pracę odznaczony wieloma medalami. Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji dla Gdańska i Pomorza, założyciel Stowarzyszenia Güntera Grassa, członek organu nadzoru Stowarzyszenia „Klub Dżentelmena”, skarbnik Pomorskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, doradca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej.

• 4 kwietnia – „Gabriel Fahrenheit – życie naukowca i jego dzieło”

Dr Andrzej Januszajtis przybliży postać Gabriela Fahrenheita, wynalazcy termometru rtęciowego.

Andrzej Januszajtis – polski fizyk, nauczyciel akademicki, pasjonat, znawca i propagator historii Gdańska. Uzyskał stopień doktora nauk fizycznych, specjalizując się w fizyce ciała stałego.
W latach 1990-1994 z ramienia Komitetu Obywatelskiego był radnym i przewodniczącym rady miejskiej I kadencji. Został później prezesem stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” i redaktorem naczelnym periodyku „Miesięcznik Nasz Gdańsk”. Zaangażowany w renowację gdańskich zabytków oraz propagowanie wiedzy o Gdańsku.

• 6 czerwca – „Od lekarzy zakonu krzyżackiego do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Z dziejów gdańskiej medycyny”

Dr Piotr Paluchowski opowie o historii gdańskiej medycyny i jej wkładzie w światową naukę. Rozpocznie od najstarszych wzmianek na temat miejscowych lekarzy. Następnie przybliży okoliczności pierwszej publicznej sekcji zwłok w tej części Europy oraz przedstawi gdański atlas anatomiczny wydany w Japonii. Skończy zaś na współczesności, mówiąc m.in. o nazistowskich eksperymentach medycznych, a także o powstaniu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Piotr Paluchowski – historyk, doktor nauk humanistycznych o specjalności historia nowożytna. Zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Był również pracownikiem Działu Historii Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach: gdański rynek czytelniczy w XVII-XVIII w. (m.in. gazety drukowane, kalendarze), medycyna pomorska okresu nowożytnego (do końca XVIII wieku) oraz dzieje oświecenia.

• 7 września – „Towarzystwo Przyrodnicze w Gdańsku”

Prof. Tadeusz Grabarczyk opowie o Towarzystwie Przyrodniczym – kto je założył, kto miał zaszczyt do niego należeć, jakie były cele Towarzystwa i jaki był jego wkład w naukę gdańską, polską i europejską.

Tadeusz Grabarczyk – emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego, archeolog o specjalizacji w zakresie archeologii pradziejowej, w tym epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza. Członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Autor licznych artykułów i publikacji opisujących zagadnienia osadnicze na pograniczu gocko-gepidzkim na Pomorzu w okresie wpływów rzymskich od I-IV w n.e. Znawca Towarzystwa Przyrodniczego.

• 7 listopada – „Gdańscy humaniści i historycy XVI i XVII wieku”

Prof. Lech Mokrzecki omówi sylwetki wybitnych gdańskich naukowców – humanistów i historyków – na tle gdańskiego szkolnictwa, głównie wieków XVI i XVII.

Lech Mokrzecki – były dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Pełnił funkcję prorektora UG, kierował Zakładem Historii Nauki, Oświaty i Wychowania w Instytucie Pedagogiki UG. Znawca dziejów staropolskiej nauki, oświaty i wychowania, a zwłaszcza świadomości historycznej społeczeństwa dawnej Rzeczypospolitej. Autor licznych publikacji o Gdańsku i polskiej nauce. Członek wielu międzynarodowych organizacji naukowych, zasiada w radach redakcyjnych kilku czasopism naukowych.

link do wydarzenia na FB

Serdecznie zapraszamy 

Fundacja dla Gdańska i Pomorza