Nasza misja

Wiemy dobrze jaki Gdańsk jest teraz. Kochamy to miasto, troszczymy się o nie, chcemy aby zachowało swoje dziedzictwo i tożsamość, które są fundamentem patrzenia w przyszłość. Widzimy jak wciąż ciąży na nim ponura groteska wojennych zniszczeń. Opustoszałe fragmenty dawnej zabudowy, kwartały nieodbudowanych kamienic, czy przestrzenie kilkudziesięcioletnich gruzowisk, świadczą o braku zainteresowania lub niezrozumiałej opieszałości w przywracaniu pełnej świetności miejscom, które od stuleci nadawały ton i tworzyły ducha tego miasta. Jedni chcą zapomnieć o przeszłości i na jej ruinach budować nowe. Nam, ludziom skupionym wokół idei reprezentowanych przez Fundację dla Gdańska i Pomorza i portal Gdańsk. Strefa Prestiżu wydaje się jednak, że to ślepa uliczka.

Chcielibyśmy widzieć Gdańsk i Pomorze tak jak widzieli go dawni jego mieszkańcy. Zachować możliwie wiele z jego hanzeatyckiego uroku, który wciąż jest głównym magnesem przyciągającym rzesze turystów z kraju i zagranicy, dla mieszkańców będąc powodem dumy i jednoznacznej identyfikacji.

Czy budowa muzeów, galerii handlowych, szklano-betonowych monumentów, które od jakiegoś czasu dominują w krajobrazie miasta, wychodzi naprzeciw naszym dążeniom? Z pewnością tak nie jest. Czy dojdzie do jakiegoś przełomu w tej kwestii? Być może. Czynimy starania, aby zwracać uwagę miejskich włodarzy na palące problemy, wyzwania, możliwości ich rozwiązywania i realizacji. Edukujemy mieszkańców, szukamy najmniejszych śladów ponadtysiącletniej historii miasta, oglądamy każdą starą cegłę, zaułek i murek, bo być może są małymi kapsułami czasu z dawnych epok, niosącymi ze sobą coś nowego, zaskakującego, zmuszającego do zastanowienia. Ten swoisty donkiszotyzm w starciu z wszechobecnym pędem ku nowoczesności ma swój urok, któremu bezwarunkowo się poddaliśmy.

Chcielibyśmy, aby nasze starania pozwoliły następnym pokoleniom cieszyć się gdańskimi, pomorskimi ciekawostkami i historiami, których nie opowie telewizja, Internet i codzienna prasa. Robimy to z szacunku dla naszych przodków, dla nas samych i dla Was.