Deklaracja bezpieczeństwa – oświadczenie w sprawie RODO

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

OŚWIADCZENIE

W związku z wejściem w życie europejskich zasad ochrony danych osobowych RODO oświadczamy, że w ramach prowadzonej działalności medialnej (Gdańsk Strefa Prestiżu) i fundacyjnej (Fundacja dla Gdańska i Pomorza) przestrzegamy zasad tej ochrony, realizujemy wszelkie czynności z zachowaniem standardów bezpieczeństwa oraz  posiadamy odpowiednie procedury wzmacniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Gwarantujemy, że zbierane dane osobowe będziemy przetwarzać  z zachowaniem zasady minimalizmu lub z ograniczeniem do danych niezbędnych i wyłącznie przez czas konieczny do zrealizowania celu, dla jakiego dane są przetwarzane (zapisy na zajęcia, potrzeby konkursowe i związane z prowadzeniem działalności statutowej oraz gospodarczej przez Fundację). Działamy w ramach zatwierdzonej polityki bezpieczeństwa, która przewiduje ciągłą kontrolę i monitorowanie systemów zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych. Posiadamy instrukcję zabezpieczenia systemu informatycznego oraz prowadzimy rejestr naruszeń.

Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, przysługuje m.in. prawo do:

  • sprostowania danych
  • usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania
  • sprzeciwu

Jako administrator danych osobowych mamy obowiązek zrealizować każde żądanie, chyba, że to żądanie jest nadmierne lub nieuzasadnione  (jeśli dane są niezbędne do wykonania umowy).

Polityka prywatności

Fundacja dla Gdańska i Pomorza