Zarząd i rada fundacji

Zarząd Fundacji dla Gdańska i Pomorza

  • Andrzej Ługin – Prezes Zarządu
  • Anna Pisarska – Wiceprezes Zarządu
  • Krzysztof Grynder – Wiceprezes Zarządu

Rada Fundacji dla Gdańska i Pomorza

  • Adam Koperkiewicz – Przewodniczący Rady Fundacji
  • Joanna Jarzęcka-Stąporek – Członek Rady Fundacji
  • Kacper Płażyński – Członek Rady Fundacji
  • Przemysław Rudź – Członek Rady Fundacji.