Projekt „Złota Jesień Seniora” nabiera tempa!

W ostatnich miesiącach dużo się dzieje na pomorskich uniwersytetach trzeciego wieku uczestniczących w projekcie „Złota Jesień Seniora”.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizujemy zajęcia edukacyjne, warsztaty badawcze oraz spotkania popularyzujące naukę. Inicjatywa cieszy się dużą popularnością, skupiając dziesiątki aktywnych seniorów. Oto skrót dotychczasowych działań:

  • 9 maja uroczyście dokonaliśmy inauguracji nowo powstałego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pszczółkach przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Pszczółki w obecności Moniki Baran – doradcy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Romana Nowaka – Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Bartosza Duraja – przedstawiciela Towarzystwa Edukacyjnego Wiedza Powszechna. Wydarzenie cieszyło się wielkim zainteresowaniem skupiając ponad 100 seniorów z Gminy Pszczółki. – To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich seniorów z Gminy Pszczółki. Dzięki projektowi zapewnimy bardzo szeroką ofertę edukacyjną z zakresu nauk przyrodniczych, humanistycznych oraz specjalistycznych z zakresu kinezygerontoprofilaktyki – przekonuje Maciej Urbanek, koordynator projektu.
  • Od kwietnia seniorzy z Gminy Pruszcz Gdański aktywnie uczestniczą z zajęciach nt. zdrowego odżywiania, architektury, przyrodniczych (w tym dla działkowców) oraz prawnych. Zajęcia odbywają się w Pruszczu Gdańskim oraz w Rusocinie.
  • W maju Uniwersytet Trzeciego Wieku w Malborku zorganizował III Wiosenne Dni Seniora, które uświetnił wykład pt. „Aktywność fizyczna ludzi starych jako potrzeba i wyzwanie” wygłoszony przez dr Michała Kubiaka – adiunkta w Zakładzie Polityki Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tczewie wspólnie z Fundacją dla Gdańska i Pomorza 19 maja zorganizowali warsztaty na temat profilaktyki zdrowotnej seniora podczas Majówki Seniora organizowanej przez samorząd miasta Tczew.
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gniewie w ramach projektu zrealizował wyjazdowe zajęcia z zakresu instruktażu nordic walking w Brodach Pomorskich, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praw i obowiązków petenta przed urzędem. W czerwcu planujemy kolejne zajęcia, tym razem poświęcone działkowcom oraz poetyckie podczas nocy bibliotek.

Terminy zajęć Uniwersytetu III Wieku -„Złota Jesień Seniora” 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Fundacja dla Gdańska i Pomorza